Cel duszy i uświęcone granice – artykuł Elizabeth Ann Morris

Od ponad 25 lat uczę ludzi, jak stać się asertywnym i być w stanie wchodzić z innymi ludźmi w interakcję w taki sposób, by wspierać uczciwą i szczerą dyskusję.
Pracując nad tym zdałam sobie sprawę, że w nauczaniu i rozumieniu tego, w jaki sposób komunikować się z innymi, istnieją pewnego rodzaju luki. Większość naszych przekonań i wartości bazuje na wyuczonych, akceptowalnych standardach zachowania, których podstawą są rodzinne oraz kulturowe oczekiwania. Oczywiście te standardy zachowań nie są koniecznie złe, jednakże nie biorą pod uwagę unikalnego wyrazu naszego prawdziwego „ja” i w wielu przypadkach ograniczają i uciskają naszą mądrość, kreatywność i prawdę.

Każdy z nas jest unikalną, obdarzoną talentami istotą światła, posiadającą cel oraz boski dar ekspresji, co jest ważne dla ewolucji planety. W naszym procesie edukacji i kulturowego nauczania często jednak brakuje zrozumienia tego aspektu. Gdy się cofniemy i spojrzymy na starożytne czasy oraz na społeczeństwa, które nadal pracują z mądrością przodków, odkryjemy, że każda osoba była szanowana i prowadzona ku rozwinięciu swoich szczególnych uzdolnień i podzieleniu się nimi. Rozpoznanie cech każdej osoby już w chwili narodzin, szanowanie ich i wspieranie tworzy cudownie zrównoważone społeczeństwo – pełne szacunku i współczucia bez porównywania – gdzie nikt nie jest większy czy mniejszy niż inni. Pracując w ten sposób pozwalamy mocy mądrości i miłości współtworzyć niebo na ziemi.

Możesz chcieć zapytać, czego chciałbyś dla swoich własnych dzieci, wnuków i następnych pokoleń. Czy chciałbyś, by wszyscy potrafili:

  • w pełni rozpoznać swoje własne, unikalne dary i wartości
  • wyrazić ze dary w taki sposób, który będzie inspirować innych oraz tworzyć wspólnotę zrozumienia
  • szanować każdego na planecie bez porównywania czy osądzania
  • ostatecznie zbudować lepszy świat dzięki współpracy i miłości.

Punkt startowy tego procesu leży głęboko w naszej świadomości. Zatem pierwsze pytanie, które musimy sobie zadać brzmi:

„Jaki jest cel mojej duszy w tym wcieleniu?”.

Z tym pytaniem przychodzi na moje sesje wiele osób. Odpowiedź na nie wydaje się być skomplikowaną zagadką, zbyt trudną do rozwiązania. W istocie proces uzyskania odpowiedzi jest bardzo prosty.

Do pełnego wyrażania naszego prawdziwego siebie są trzy kroki:
– znaleźć cel naszej duszy
– stworzyć uświęcone granice wspierające nasz cel
– poznać sposoby wyrażania naszego celu.

Etap 1

Cel twojej duszy jest bardzo prosty, a zarazem głęboki. By go poznać, powinieneś zastanowić się:
– co jest twoją pasją
– czym chcesz się wyróżnić na tej planecie
– jaką spuściznę chcesz pozostawić po sobie następnym pokoleniom
– czym się chcę podzielić, albo co wyrazić.

Gdy będziesz nad tym rozmyślać, skup się na kluczowych słowach, które odnoszą się do ciebie i są dla ciebie znaczące. Może ci w tym pomóc przypomnienie sobie wczesnego dzieciństwa i tego, jaki chciałeś być, gdy dorośniesz. Skup się raczej na tamtych cechach niż na aktualnych. Ja, na przykład, jako małe dziecko chciałam być piosenkarką – śpiewać przed setkami ludzi. Chciałam używać swojego głosu, by uczynić ludzi szczęśliwymi, by ich inspirować. Oczywiście nie jestem piosenkarką, ale używam swojego głosu, by wszystko zmienić.

Pracując więc z tym, uświadomiłam sobie, że celem mojej duszy jest:

„Dzielić się mądrością i inspirować ludzi”.

Gdy pracujesz nad zdefiniowaniem swojego celu, nie komplikuj go. Niech będzie prosty. Będziesz intuicyjnie wiedzieć gdzieś w środku, gdy będzie poprawny. Poświęć kilka chwil na położenie rąk na środku swojego serca, zamknij oczy i nuć przez kilka chwil. Następnie użyj następujących słów:

JESTEM (twoje imię)
Mój Boski Cel Duszy to…
Jestem KIM JESTEM
Gdy  już zanuciłeś to przez kilka chwil, poczuj centrum swojego serca.

Możesz także znaleźć sobie ładny notes czy pamiętnik, by poświęcić go swojemu celowi duszy i ekspresji. Zapisz swoje pełne imię i nazwisko oraz swój boski cel duszy. Zrób to z miłością, czcią i szacunkiem.

Etap 2

Cel naszej duszy musi posiadać uświęcone granice, które składają się z kluczowych wartości wspierających go. To nasze uświęcone granice definiują, co jest akceptowalnym, a co nieakceptowalnym standardem zachowań i wyrazu, zarówno dla nas samych, jak i dla wszystkich z którymi wchodzimy w interakcje. Bez tych granic zabraknie nam wewnętrznej integralności i mądrości, by zdefiniować, co jest dla nas dobre. Zdajemy się wtedy na łaskę ludzi i ich przekonań odnośnie tego, co jest właściwe dla nas samych. Nasza intuicja jest stłumiona, a święty wyraz zagubiony.

Pomyśl o pięknych perfumach lub wodzie kolońskiej. Buteleczka może wyglądać pięknie, perfumy znajdujące się wewnątrz mogą być cudowne, jednakże dopóki jej nie odkorkujesz i nie rozpylisz zawartości w powietrzu, zapach nie może zostać doceniony. Jakaż niewiarygodna mądrość celu duszy znajduje się w tobie i czeka na bycie wyrażoną…

By zidentyfikować swoje święte granice, pomyśl o 6-8 wartościach, które są dla ciebie ważne. Może potrafisz wymienić ich więcej, jednak proszę wybierz tych sześć do ośmiu, które rezonują z tobą. Poniżej znajdziesz trochę przykładów:
radość, mądrość, integralność, prawda, wolność, sprawiedliwość, jedność, pokój, harmonia, równowaga, współpraca, kreatywność, uczciwość, miłość, współczucie, zabawa, śmiech, wnikliwość, dobroć, cierpliwość, oddanie, otwartość itp.

Przyjrzyj się tej liście i rozszerz ją tak, by odzwieciedlała twoje osobiste wartości. Jedyne kryterium, którym musisz się kierować, jest takie, by wartości były pozytywne, a nie negatywne. Zdefiniuj teraz najważniejszych 6-8 wartości. Możesz użyć notesu czy dziennika, by namalować piękne serce z celem duszy w samym środku. Narysuj następnie 6-8 linii rozchodzących się spiralnie na zewnątrz serca. Na każdej umieść jedną z wartości. Zbadaj swoje wartości i rozszerz swoją percepcję na to, co one znaczą dla ciebie i w jaki sposób wspierają cel twojej duszy.

Jeśli, na przykład, wybrałeś jako świętą wartość integralność, co ona oznacza dla Ciebie? Pomyśl o przykładach ze swojego życia:
1. gdy byłeś w zgodzie ze swoją integralnością – jaki był tego efekt?
2. gdy nie słuchałeś siebie pod kątem integralności – jaki był tego rezultat?
3. kto jest twoim wzorem w zakresie integralności i dlaczego? (może to być sławna osoba, przywódca, polityk, postać historyczna albo członek rodziny czy przyjaciel).

Powtórz powyższe z każdą z wartości. Pomoże ci to upewnić się, że wybrałeś je idealnie – będą wspierać cel twojej duszy. Masz już teraz jasny wzorzec celu i wartości. Następnie musisz użyć tego wzorca, by ocenić wszystkie swoje myśli i działania, dzięki czemu upewnisz się, że wszystko, co robisz, jest w idealnej harmonii z twoim prawdziwym ja i wyrazem.

Twoje święte granice (albo wartości) działają na dwa sposoby:
1. Wobec ciebie – stosują się do tego, jak bardzo ty sam dbasz o siebie. Innymi słowy twój cel i wartości muszą najpierw odnosić się do tego, w jakim stopniu kochasz i szanujesz siebie.
2. Wobec innych – następnie twoje wartości mają zastosowanie do tego, w jaki sposób reagujesz na innych ludzi i jak bardzo ich szanujesz

Przykład sprawdzenia, czy jedna z twoich wartości jest prawdziwa – musisz zawsze upewnić się, że jesteś szczery ze sobą, zanim będziesz mógł odnieść się do prawdy innych ludzi. Wszyscy widzimy świat w różny sposób, więc twoja prawda może pokrywać się w prawdą innych osób albo nie. Szanując swoje wewnętrzne wartości, możesz zacząć rozumieć, że inni posiadają różne wartości i sposób postrzegania. Nie ma ważniejszych i mniej ważnych niż my – jesteśmy po prostu różni. Widząc te różnice i szanując je, możemy pracować razem nad stworzeniem świata, w którym różnice wykorzystywane będą do pogłębienia zrozumienia, jedności i współczucia, a nie generowania złości i konfliktu.

Zatem zamiast kłócić się ze sposobem postrzegania drugiej osoby lub nie zgadzać się z nim, spytaj siebie, czego możesz się nauczyć od tej osoby albo dzięki tej sytuacji. Posiadanie świętych granic oznacza, że dostrajasz się do swoich wartości i celu oraz wykorzystujesz swoją intuicję, by zdecydować, jakie działanie jest dobre dla ciebie, a jednocześnie cechuje się szacunkiem wobec innych.

Etap 3

Co rozumiemy pod pojęciem wyrażania duszy czy wyrazu duszy? Ludzie często mylą cel z wyrazem. Wyrażanie duszy to praca i role, które podejmujesz, by określić swój cel. Możesz być nauczycielem, sprzątaczką, kierownikiem, matką czy ojcem, politykiem, kucharzem, komikiem, pisarzem itp. To są sposoby, w jakie dzielisz z innymi unikalność tego, kim jesteś.

Na przykład celem duszy prezydenta Obamy nie było bycie prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki, ale przyjął tę rolę, by urzeczywistniać swój cel. Celem jego duszy mogło być:
” bycie potężnym liderem zmiany”.
Sposobem na wyrażenie celu swojej duszy było bycie prezydentem. Tej roli już nie pełni, ale jego prawdziwy cel pozostaje niezmieniony. Znajdzie jakiś nowy sposób, by być „potężnym liderem zmiany”. Istnieje wiele takich osób na świecie. Nie są tylko prezydentami czy premierami. Liderami zmiany mogą być:
– matki wychowujące dzieci
– nauczyciele w szkołach
– taksówkarze
– fryzjerzy
– pielęgniarki oraz lekarze i inni.

Wyrażanie swojej duszy nigdy nie powinno być definiowane przez iluzję statusu istniejącego w materialnym świecie. Bycie autentycznym wobec siebie i w wyborze darów, które możemy wnieść do rozwoju planety, będzie zawsze wystarczające.

Pamiętam z dzieciństwa panią, która pracowała w pobliskim sklepie. Była zawsze dobra i pogodna, a każdy wychodził z jej sklepu uśmiechnięty. Czy wypełniała cel swojej duszy? Oczywiście, że tak. Wyrażała w pełni cel swojej duszy poprzez dzielenie się swoją miłością z każdym, kto przekroczył próg jej sklepu.

Punktem początkowym zawsze jest rozpoznanie własnej autentyczności. Codziennie poświęć trochę czasu na dostrojenie się do własnego, wewnętrznego celu i świętych wartości. A później dziel się światłem z każdym, kogo spotkasz – bez oczekiwań czy potrzeby.

W odkrywaniu swojego celu i wartości nie bądź zbyt skupiony na tym, żeby dotrzeć do tych „właściwych”. Jedno i drugie może być doprecyzowane, czy zmienione, gdy zaczniesz rozumieć piękno leżące w twojej esencji i boskość wewnątrz twojej duszy i jej światła.

Świećcie jasno swoją mądrością. Wiedzcie, że jesteście potrzebni, wiedzcie, że jesteście kochani, a przede wszystkim nie miejcie żadnych wątpliwości, że jesteście mądrzy.

Namaste
Elizabeth Ann
www.elizabethannmorris.com

Elizabeth Ann Morris jest znaną na świecie duchową nauczycielką, pisarką i uzdrowicielką. Ostatnie 25 lat poświęciła rozwijaniu i prowadzeniu warsztatów, seminariów i programów szkoleniowych dla nauczycieli, które mają pomóc ludziom w odnalezieniu sensu i celu doświadczeń życiowych.
Jest założycielką Nauk Świętej Wyroczni – organizacji, która rozpoczęła działalność w 2017 roku. Jej misją jest dzielić się duchową i świętą ezoteryczną wiedzą w taki sposób, który odnosi się do praktycznych aspektów życia. Uznając naszą unikalność (tym, kim jesteśmy w sercu), możemy stać się współtwórcami potężnego, planetarnego uzdrawiania i ewolucji.
Elizabeth Ann i Nauki Świętej Wyroczni oferują indywidualne sesje, kursy rozwoju osobistego oraz kursy nauczycielskie.
We wszystkim, co robi, utrzymuje połączenie z wyższym aspektem każdej osoby. Ten aspekt przechowuje boski wzorzec naszego potencjału, a nie iluzję naszej osobowości. Następstwem spojrzenia na nasze wyzwania z takiego punktu widzenia jest potężne uzdrawianie, oświecenie i mądrość.
Elizabeth Ann posiada duże doświadczenie w rozwoju organizacji, szkoleniach i coachingu indywidualnym, a także zawodowym, hipnoterapii, jodze, uzdrawianiu dźwiękiem, a w przeszłości była przełożoną Szkoły (Fundacji) Diany Cooper – znanej na całym świecie organizacji skupiającej i kształcącej nauczycieli rozwoju duchowego.
„Nie da się określić, kim jestem, patrząc na moje kwalifikacje i doświadczenie, ale określa to noszona przeze mnie w sercu pasja tworzenia nowej Złotej Ery dla tej ukochanej planety”.
Namaste

Jej warsztatów szukaj na naszej stronie w dziale „Warsztaty”.