Regulamin sklepu

Korzystanie z serwisu

Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia przez P&G Editors drogą elektroniczną usługi na rzecz Klientów, polegającej na sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego, zwanym dalej „sklepem”.

1. Właścicielem sklepu, prowadzonego pod adresem www.sklep.pracownia-aniolow.pl, jest P&G Editors z siedzibą przy ul. Ogórkowej 44C/1, 04-998 Warszawa, nr NIP 526-219-03-98, nr Regon 013060087. email: biuro@pgeditors.pl, tel.:501049993

2. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Dokonując zakupów produktów w sklepie klient zawiera umowę sprzedaży z P&G Editors.

3. Do finalizacji zakupu niezbędne jest podanie przez Klienta danych teleadresowych, imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu (niezbędny warunek realizacji transakcji to możliwość kontaktu z klientem).

4. Zamówienia od Klientów przyjmowane są wyłącznie poprzez stronę internetową https://sklep.pracownia-aniolow.pl

5. Klienci sklepu mogą wybrać następujące formy płatności za zamówione przez nich produkty:

Płatność przez system PayPal (kartą płatniczą bądź poprzez konto PayPal)
Płatność przez system Przelewy24 (do wybory wiele opcji w tym przelewy elektroniczne, płatność GPay, BLIK, przelew tradycyjne i inne)
Płatność przez system PayNow (w tym przelewy elektroniczne, BLIK, płatności GPay, Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro”
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

6. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się z chwilą wpływu środków na konto P&G Editors w przypadku przelewów tradycyjnych, a w przypadku płatności natychmiastowych (PayPal, Przelewy24, PayNow), z chwilą otrzymania przez nas informacji o pozytywnej autoryzacji płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Zamówienie zostaje anulowane w przypadku:

– braku możliwości kontaktu z Klientem (telefonicznego bądź e-mailowego)

– braku wpływu środków na konto P&G Editors w ciągu 5 dni od daty jego złożenia, przy płatności przelewem lub PayPal.

8. Wszystkie ceny produktów znajdujących się w ofercie sklepu są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich.

9. Klient otrzymuje przy każdym zamówieniu fakturę VAT, która zostaje dołączona do przesyłki zawierającej zamówiony produkt.

10. Sklep pobiera opłatę za dostawę. Dokładne informacje znajdują się w sekcji opłat za dostawy.

W przypadku wysyłki za granicę Polski koszt jest ustalany każdorazowo, w zależności od kraju przeznaczenia (konieczne jest podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłana odpowiednia kalkulacja) – koszt ten pokrywa nabywca.

11. Koszty transportu ponoszone przez Klienta sklepu wyszczególnione są jako osobna pozycja na fakturze VAT.

12. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi żadnych śladów użytkowania, nie był kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Klient odsyła produkt na adres P&G Editors ul. Ogórkowa 44C/1 04-998 Warszawa. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania). Koszty przesyłki sprzedawca zwróci konsumentowi – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki. W takim przypadku zwrot pieniędzy zostanie dokonany na wskazany przez Klienta rachunek bankowy najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki.

13. W przypadku stwierdzenia wad produktu, Klient ma prawo zgłoszenia P&G Editors reklamacji. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę VAT oraz informację o wadzie produktu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od ich wpłynięcia.

Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Kontakt w sprawie reklamacji: biuro@pgeditors.pl, tel. 501049993

14. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

15. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.

16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.