Jednorożce – Kurs Nauczycielski Fundacji Diany Cooper

Terminy Kursu Jednorożców:

Kurs prowadzony jest w dwóch weekendowych modułach – po trzy dni.

I moduł:  moduł nauczycielski – 1-3 kwietnia 2016

II moduł:  moduł jednorożców – 13-15 maja 2016

Zapisy: patrycja.lech@pracownia-aniolow.pl

Wszystkie szczegóły są poniżej:

FOUNDATION-logo-white-bg-DS-14 06 14-SCREEN-800px

Jednorożce – Kurs Nauczycielski

Prowadząca – Catherine McMahon

I moduł:  moduł nauczycielski – 1-3 kwietnia 2016

II moduł:  moduł jednorożców – 13-15 maja 2016

Jednorożce są wspaniałymi, magicznymi wniebowstąpionymi końmi z pięknym, złotym rogiem, emitującym wibracyjne energie o wysokich częstotliwościach, które pomogą ci podnieść własną energię, dadzą ci uzdrawianie, mądrość i wiedzę na poziomie duszy.

Jednorożce są niezwykle związane z naturą i cudami natury naszej wspaniałej planety – Ziemi. Ziemia obecnie przechodzi przez wielkie zmiany, podnosząc gwałtownie swoją energię. Ludzka energia jest powiązana z energiami Ziemi, a Jednorożce przybyły w wielkiej ilości, by pomóc nam podnieść nasze wibracje energetyczne, co w efekcie pomoże naszej planecie i wszystkim żyjącym istotom, które ją zamieszkują.

Celem tego kursu nauczycielskiego jest:

– dać ci wiedzę o Jednorożcach i pomocy, jakiej mogą nam udzielić

– dostarczyć ci możliwości połączenia się z wysokimi wibracjami energetycznymi Jednorożców, włączając w to symbole, które nam przekazują i proszenia o pomoc

– wyposażyć cię w umiejętności i pewność, która pozwoli ci pomagać innymi grupom w zrozumieniu Jednorożców, nawiązywaniu kontaktu z nimi i proszeniu o pomoc

– dać ci zrozumienie historii Jednorożców na przestrzeni wieków

– przekazać ci szczegóły pomocy, jakiej Jednorożce mogą nam udzielić, równoważąc nasze 12 czakr, uzdrawiając i oświecając

– dostarczyć szczegółowych informacji o ewolucji Jednorożców, różnych typach Jednorożców i ich połączenia z elementalami

– wyposażyć się w szeroki wahlarz potężnych wizualizacji i aktywności, których możesz użyć podczas swoich własnych warsztatów Jednorożców

– przekazać wiedzę na temat planetarnej i Jednorożców wrażliwości na energie, które wytwarza człowiek, tak byś mógł zminimalizować szkody wyrządzane planecie i przekazać tę wiedzę dalej

– umożliwić ci prowadzenie własnych warsztatów o Jednorożcach

– dać ci wiedzę i umiejętności prowadzenia profesjonalnych zajęć z grupami.

Tło i filozofia warszatów Jednorożców

Ten  program szkoleniowy bazuje na książce Diany Cooper “Cud Jednorożców” oraz na chanellingowych przekazach otrzymanych przez Mistrzów Nauczycieli ze Fundacji Diany Cooper – Margaret Merrisn, Carol De Vasconcelos, Catherine McMahon i Susan Walker.

Wcześniejsza wiedza/doświadczenie

Głównym wymaganiem jest silne, płynące z serca pragnienie skontaktowania się z Jednorożcami, by pomóc innym w nawiązaniu takiego kontaktu.

Fundacja Diany Cooper szanuje, że każdy ma własne umiejętności, pragnienia, wiedzę i potencjał i dlatego pomoże ci w wydobyciu twojego światła i pokazaniu go Światu, poprzez prowadzenie warsztatów i sesji grupowych. Oczekuje się, że będziesz mentalnie i emocjonalnie stabilny oraz odpowiedzialny za swoje własne czyny i zachowanie. Formularz aplikacyjny jest pomocny w oszacowaniu potencjału nauczycieli i dlatego tak ważnym jest, by dostarczone przez ciebie informacje były tak wyczerpujące, jak to możliwe.

Lektura obowiązkowa przed kursem

“Cud Jednorożców” autorstwa Diany Cooper.

Program warsztatów

Moduł Jednorożców:

– Umożliwi ci prowadzenie własnych warsztatów Jednorożców

– Pokaże ci w jaki sposób połączyć się z Jednorożcami dla własnego i innych dobra

– Wzmocni twoją pewność w mówieniu o Jednorożcach

– Da ci wachlarz ćwiczeń i wizualizacji, których możesz użyć, by wzbogacić swoje warsztaty.

Zostaniesz wyposażony w obszerny podręcznik, więc główny akcent zostanie położony na trenowanie umiejętności, zdobywanie pewności i zachęcanie. W podręczniku znajduje się bogactwo ćwiczeń i wizualizacji odnoszących się do danego rozdziału, z dalszymi ćwiczeniami i wizualizacjami zawartymi w aneksie.

Tematy poruszane podczas modułu Jednorożców to:

– Czym są Jednorożce?

– W jaki sposób mogę nawiązać połączenie z Jednorożcami i prosić o ich pomoc?

– Oczyszczanie.

– Historia Jednorożców.

– Wymiary i Jednorożce.

– Rodzaje Jednorożców.

– Jednorożce kolorowe, uskrzydlone i osobiste.

– Symbole Jednorożców.

– Jednorożce i Elementale.

– Równoważenie 12 Czakr z pomocą Jednorożców.

– W jaki sposób Jednorożce mogą zrównoważyć nasze czakry.

– Uzdrawianie Jednorożców.

– Zasady uzdrawiania Jednorożców.

– Samouzdrawianie Jednorożców.

– Uzdrawianie na odległość z Jednorożcami.

– Oświecenie.

– Dzieci z gwiazd.

– Wrażliwość Jednorożców na energie.

– Energie elektromagnetyczne, dźwięk, obraz i zapach.

– Jednorożce i kryształy.

– Kryształy powiązane z jednorożcami.

– Wydobywanie kryształów.

– Dodatkowe ćwiczenia.

– Odczyty z kart Jednorożców.

– Zajęcia kreatywne z Jednorożcami.

– Ćwiczenia Jednorożców z fizycznymi kryształami.

– Dodatkowe wizualizacje z Jednorożcami.

Podczas modułu nauczycielskiego omawiane szczegółowo będą:

a. Osobisty rozwój i przygotowanie

b. Umiejętności nauczania i uczenia się

– umiejętność prezentacji

– pomoce naukowe

– umiejętność uczenia się

– pamięć

– energia grupy i słuchanie

– zarządzanie nieporządanymi zachowaniami

c. Tworzenie bezpiecznego otoczenia

d. Przygotowywanie medytacji i wizualizacji

e. System 12 czakr

f. Przygotowanie i prowadzenie warsztatów

g. Aktywności i zajęcia podczas warsztatów

h. Standardy i informacje dotyczące “Diana Cooper Foundation”

Dyplom

 

Po ukończeniu całości kursu, odbyciu obowiązkowych ćwiczeń i napisaniu eseju na określony temat, studenci otrzymują Certyfikat Fundacji Diany Cooper (Certificate of Diana Cooper Foundation) upoważniający ich do bycia nauczycielem w Diana Cooper Foundation. Po zostaniu Członkiem Fundacji Diany Cooper otrzymują oni stałe wsparcie ze strony Fundacji.

 

O prowadzącej:

Catherine McMahon jest publicznym mówcą przeważnie prowadzącym dyskusje na tematy duchowe. Jej wystąpienia przede wszystkim skoncentrowane są na tym, w jaki sposób pracować z królestwem aniołów, by wzbogacić własne życie.

Catherine jest wykwalifikowanym Mistrzem Nauczycielem w „Diana Cooper Foundation” i dzieli się swoją wiedzą ze studentami na całym świecie. Dla osób zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu nauczyciela działającego w imieniu „Diana Cooper Foundation” Catherine prowadzi kursy o Aniołach i Wniebowstąpionych, Jednorożcach, Złotej Atlantydzie i Lemuryjskim Uzdrawianiu Kryształami.

Posiada także tytuł Praktyka Anielskiej Terapii („Angel Therapy Practitioner”) uzyskany podczas zaawansowanych warsztatów prowadzonych przez Doreen Virtue.

Catherine mieszka w Irlandii.

 

CatherineMcMahon3

Terminy Kursu Jednorożców

I moduł:  moduł nauczycielski – 1-3 kwietnia 2016

II moduł:  moduł jednorożców – 13-15 maja 2016

Kurs prowadzony jest w weekendowych modułach – po trzy dni.

Zapisując się na kurs, decydujecie się Państwo ukończyć obydwa moduły, które są integralną częścią kursu. Opuszczenie jakiegokolwiek modułu wyklucza możliwość uzyskania Dyplomu uprawniającego do bycia Nauczycielem w „Diana Cooper Foundation”. Jeśli kiedykolwiek ukończyliście Państwo moduł nauczycielski w jakimkolwiek kursie Diana Cooper Foundation, nie musicie Państwo go już powtarzać i wystarczy ukończenie modułu jednorożców, by móc kwalifikować się do tytułu Nauczyciela Jednorożców.

Wielkość Grupy

Grupa może liczyć maksymalnie 15 osób.

Odpłatność

Koszt każdego modułu to 1590 zł (w tym jest już wliczony 23% VAT).

W tej cenie otrzymujecie Państwo:

– trzydniowe zajęcia prowadzone przez Catherine McMahon w Warszawie

– obecność profesjonalnego tłumacza z języka angielskiego na polski

– dwa ponad stustronnicowe podręczniki

– dyplom w języku angielskim po ukończeniu wszystkich 3 modułów i napisaniu eseju

– prawo prowadzenia warsztatów i kursów jako nauczyciel Fundacji Diany Cooper („Diana Cooper Foundation”)

– stałe wsparcie ze strony „Diana Cooper Foundation”

– napoje w czasie kursu

Płatność za każdy moduł jest wnoszona najpóźniej na 3 tygodnie przed jego rozpoczęciem. Płatność przy zapisywaniu się na kurs wynosi 400 zł – zaliczka ta jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji z kursu przez osobę zapisaną.

Zgłoszenia i pytania proszę kierować:

mail:  patrycja.lech@pracownia-aniolow.pl

telefon: 501-049-993 (Patrycja Lech)