DCF – Lemuryjskie Planetarne Uzdrawianie

FOUNDATION-logo-white-bg-DS-14 06 14-SCREEN-800px
Lemuryjskie Planetarne Uzdrawianie – Kurs Nauczycielski
Nasza cudowna planeta przechodzi przez ogromne zmiany, podnosząc swoją energię bardzo szybko z trzeciego do piątego wymiaru. Wkrótce zacznie zacznie rezonować jako planeta piątego poziomu i stanie się integralną częścią ewolucji, lśniąc swoim cudownym światłem i wysyłając je we Wszechświat.
Lemurianie wiedzieli, że teraz będzie kulminacyjny okres w Ziemskiej ewolucji, zostawili nam więc kryształy wewnątrz Ziemi, byśmy mogli ich użyć do wzmocnienia uzdrawiającej energii, służącej naszej planecie.

Kurs ten składa się z:

2-dniowego kursu Lemuryjskiego Planetarnego Uzdrawiania

3-dniowego kursu podstaw Diana Cooper Foundation (jeśli ktoś uczestniczył w jakimkolwiek kursie Diana Cooper Foundation i odbył kurs podstaw, jest z niego już zwolniony).

Lemurianie pracowali zbiorowo, jako jedno źródło energii.
Moc tej zbiorowej energii tworzyła ogromnej mocy uzdrawiające światło, które pracowało poprzez cały wszechświat, by uzdrawiać na wszystkich poziomach. Gdy podnosimy nasze wibracje, możemy dostroić się do tej energii i pracować wspólnie nad uzdrawianiem naszej planety, nas samych i więcej.
Kryształy Lemuriańskie przypominają nam, w jaki sposób wyrazić naszą indywidualność, jednocześnie służąc większemu dobru, jak znaleźć całość w sobie, równocześnie doświadczając bycia jednością ze wszystkim, co jest. Istnieje silne powiązanie pomiędzy Lemurią a delfinami. Wielu ludzi wierzy, że wcześni Lemurianie otrzymali instrukcje od Błękitnych Delfinów z Syriusza.
Lemuriańskie kryształy zawierają energie, które odblokowują i dostarczają to, co potrzebne jest, by pomóc planetom, gwiazdom, galaktykom albo jakiemukolwiek procesowi strwarzania w danym czasie. Formują kosmiczne siatki, łącząc planetę Ziemię z gwiazdami i je ze sobą nawzajem.
Celem tego kursu jest:
– dostarczyć ci możliwości pomocy planecie w jej ewolucji
– dostarczyć ci umiejętności i pewności, że potrafisz pomóc innym w grupowym wspieraniu planety w jej ewolucji
– dać ci zrozumienie Lemurii i Lemurian
– dać ci zrozumienie lemuryjskich kryształów i informację dlaczego powinny zostać wewnątrz naszej planety
– dostarczyć ci podstawowej wiedzy o kryształach, które może już posiadasz i o opiece nad nimi
– dać ci możliwość użycia lemuryjskich kryształów poprzez wysyłanie bezpośredniego uzdrawiania do kryształów, które Lemurianie umieścili wewnątrz planety, tak że może być ono wzmacniane lub wysyłanie uzdrawiania do planety za pomocą lemuryjskich kryształów, które już posiadasz
– dostarczyć ci informacji o innej bardzo wysokoenergetycznej pomocy, która jest dostępna
– zaopatrzyć cię w szereg pełnych mocy wizualizacji i ćwiczeń, które będziesz mógł użyć podczas twoich własnych sesji i warsztatów lemuryjskich
– dać Ci wiedzę, byś mógł żyć na tej planecie tak jasno i lekko jak tylko możesz, czyniąc jedynie minimalne szkody
– dostarczyć ci obszernych podstaw do prowadzenia własnych lemuryjskich sesji uzdrawiających i warsztatów
– dać ci kompetencje do prowadzenia grup i warsztatów w profesjonalny sposób.
Dyplom
Po ukończeniu całości kursu, odbyciu obowiązkowych ćwiczeń i napisaniu eseju na określony temat, studenci otrzymują Certyfikat Fundacji Diany Cooper (Certificate of Diana Cooper Foundation) upoważniający ich do używania tytułu wykwalifikowanego nauczyciela Diana Cooper Foundation. Po zostaniu Członkiem Fundacji Diany Cooper otrzymują oni stałe wsparcie ze strony Fundacji.
O prowadzącej:
Catherine McMahon jest publicznym mówcą przeważnie prowadzącym dyskusje na tematy duchowe. Jej wystąpienia przede wszystkim skoncentrowane są na tym, w jaki sposób pracować z królestwem aniołów, by wzbogacić własne życie.

Catherine jest wykwalifikowanym Mistrzem Nauczycielem w „Diana Cooper Foundation” i dzieli się swoją wiedzą ze studentami na całym świecie. Dla osób zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu nauczyciela działającego w imieniu „Diana Cooper Foundation” Catherine prowadzi kursy o Aniołach i Wniebowstąpionych, Złotej Atlantydzie i Lemuryjskim Uzdrawianiu Kryształami.

Posiada także tytuł Praktyka Anielskiej Terapii („Angel Therapy Practitioner”) uzyskany podczas zaawansowanych warsztatów prowadzonych przez Doreen Virtue.

Catherine mieszka w Irlandii.

Catherine McMahon

Skrót programu zajęć.

Moduł Lemuryjskiego Planetarnego Uzdrawiania:
– umożliwia ci prowadzenie grupowych sesji Lemuryjskiego Planetarnego Uzdrawiania
– pokazuje ci, jak połączyć się z Lemurianami, dla dobra twojego i innych
– wzmacnia twoją pewność siebie w wypowiadaniu się na temat Lemurii i pełnym mocy uzdrawianiu w obecności innych osób
– daje ci wahlarz ćwiczeń i wizualizacji, które mogą być użyte, by wzbogacić twoje sesje uzdrawiania
Tematy poruszane podczas tego modułu:
a) podstawy
– Złote Wieki
– Lemurianie
b) informacje o kryształach
– jak dbać o kryształy
– oczyszczanie kryształów
– napełnianie kryształów
– niektóre wpływy kryształów
c) lemuryjskie kryształy
– w jaki sposób kryształy się uformowały
– o lemuryjskich kryształach
– ważność pozostawienia lemuryjskich kryształów wewnątrz Ziemi
– ćwiczenie – dyskusja o użyciu kryształów z wnętrza Ziemi
– wizualizacja eterycznego powrotu kryształów na Ziemię
d) cel Lemurian i innej wysokiej pomocy
– cel przybycia Lemurian na Ziemię
– Matka Maria
– Kosmiczne Serce
– Jednorożce
– wizualizacje połączeń z Kosmicznym Sercem i z Jednorożcami
e) lemuryjskie uzdrawianie
– kto może prowadzić lemuryjskie uzdrawianie oraz ćwiczenia przygotowujące
– ćwiczenia przygotowujące ludzi do lemuryjskiego uzdrawiania
– uzdrawianie w Lemurii
– lemuryjskie planetarne uzdrawianie z użyciem kryształów wewnątrz Ziemi
– lemuryjskie planetarne uzdrawianie z użyciem kryształów będących w twoim posiadaniu
– lemuryjskie samouzdrawianie.
f) dodatkowe wizualizacje podczas kursu:
– podstawowe otwarcie podczas warsztatu lemuryjskiego planetarnego uzdrawiania
– podróż na Lemurię
– powrót i uzdrawianie oryginalnego Boskiego Idealnego Planu czterech wniebowstąpionych planet, gwiazd i galaktyk (oryginalna i rozszerzona wersja)
g) dodatkowe ćwiczenia podczas kursu
– Lemuryjski Spacer
– dostrojenie do energii Lemurii i wniebowstąpionych planet, gwiazd i konstelacji
– użycie dźwięku do połączenia z czterema wniebowstąpionych planet, gwiazd i galaktyk
– stworzenie modlitwy, by pomóc planecie
h) praktyczne sposoby pomocy planecie
i) efekt lemuryjskiego uzdrawiania
-w krajach – Afryka, Australia, Wielki Kryształ Lemurii
j) Uziemienie energii Lemurii – Aborygeni, kolibry, ptaki migrujące, królestwo gadów.
Podczas modułu nauczycielskiego omawiane szczegółowo będą:

a. Osobisty rozwój i przygotowanie
b. Umiejętności nauczania i uczenia się
– umiejętność prezentacji
– pomoce naukowe
– umiejętność uczenia się
– pamięć
– energia grupy i słuchanie
– zarządzanie nieporządanymi zachowaniami
c. Tworzenie bezpiecznego otoczenia
d. Przygotowywanie medytacji i wizualizacji
e. System 12 czakr
f. Przygotowanie i prowadzenie warsztatów
g. Aktywności i zajęcia podczas warsztatów
h. Standardy i informacje dotyczące „Diana Cooper Foundation”

Termin kursu:
w tej chwili kurs ten nie ma jeszcze zaplanowanej daty – poprzedni odbył się w listopadzie 2012
Zapisując się na kurs, decydujecie się Państwo ukończyć wszystkie trzy moduły, które są integralną częścią kursu. Opuszczenie jakiegokolwiek modułu wyklucza możliwość uzyskania Dyplomu uprawniającego do bycia Nauczycielem w „Diana Cooper Foundation”.
Wielkość Grupy
Maksymalnie w kursie może brać udział 13 osób.
Odpłatność:
Koszt modułu nauczycielskiego to 1590 zł (z VAT), a koszt modułu lemuryjskiego to 1050 zł (z VAT).
W tej cenie otrzymujecie Państwo:

– zajęcia prowadzone przez Catherine McMahon w Warszawie
– obecność profesjonalnego tłumacza z języka angielskiego na polski
– dwa podręczniki (ok. 100 i ok. 50 stron)
– dyplom w języku angielskim po ukończeniu wszystkich 2 modułów i napisaniu eseju
– prawo prowadzenia warsztatów i kursów jako nauczyciel Fundacji Diany Cooper („Diana Cooper Foundation”)
– stałe wsparcie ze strony „Diana Cooper Foundation”
– napoje w czasie kursu

Zajęcia będą odbywać się w Ośrodku Szkoleniowym przy Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie pod Warszawą, w otoczeniu pięknych drzew.

Płatność za każdy moduł jest wnoszona najpóźniej na 3 tygodnie przed jego rozpoczęciem. Płatność przy zapisywaniu się na kurs wynosi 50% ceny pierwszego modułu – gwarantuje ona miejsce na liście uczestników. Lista zostanie zamknięta z chwilą jej zapełnienia, jednak nie później niż 10 listopada 2012. Zapisy po tym terminie będą niemożliwe.

Zgłoszenia i pytania proszę kierować:

mail: patrycja.lech@pracownia-aniolow.pl

telefon: 501-049-993 (Patrycja Lech)