DCF – Kurs Nauczycielski Wniebowstąpienia

FOUNDATION-logo-white-bg-DS-14 06 14-SCREEN-800px
Warsztaty Wniebowstąpienia – Kurs Nauczycielski
Nasza planeta Ziemia przeżywa zmianę w świadomości, tak byśmy wszyscy mogli żyć wg wysokich częstotliwości miłości, mądrości, współpracy i pokoju. To niewiarygodne błogosławieństwo, że to właśnie my możemy żyć teraz w naszej inkarnacji, ponieważ możliwości duchowego wzrostu są niezwykłe. Otrzymaliśmy możliwość stworzenia Niebios na Ziemi,a Anioły są tu, by nas wspierać.
Wiadomość od Diany Cooper:
Teraz, gdy wniebowstąpienie naszej planety i nas wszystkich znajdujących się na niej przyspieszyło, duchowi nauczyciele są uczeni w naszej Fundacji, by tym, którzy są gotowi, pokazać drogę. Anioły i Archanioły przybywają na Ziemię tłumnie tak, jak nigdy dotychczas i proszą, by nasza Fundacja uczyła posłańców światła, by ci z kolei pomogli przekazać ludziom wiedzę o aniołach i w jaki sposób skontaktować się z nimi, w celu otrzymania przewodnictwa. Jeśli chcesz być światłem, które idzie w świat, pokazując innym drogę, w takim przypadku ten kurs pomoże ci zamanifestować twoje marzenia.
Kurs ten składa się z:
dwóch 3-dniowych kursów Wniebowstąpienia

3-dniowego kursu podstaw Diana Cooper Foundation (jeśli ktoś uczestniczył w jakimkolwiek kursie Diana Cooper Foundation i odbył kurs podstaw, jest z niego już zwolniony).

Celem tego kursu jest:
– dostarczyć ci pełnych mocy technik, rozwijających twoje ciało świetlne i przyspieszających twój duchowy postęp
– pokazać ci, w jaki sposób połączyć się z Wniebowstąpionymi Mistrzami z korzyścią dla Ciebie i innych
– zachęcić cię do rozprzestrzeniania Światła Wniebowstąpienia w swój własny, kreatywny sposób, poprzez prowadzenie własnych grup i warsztatów lub rozprzestrzeniania Światła pośród twoich przyjaciół i rodziny, w twoim miejscu pracy lub zamieszkania.
Główne poruszane zagadnienia:
– W jaki sposób zaplanować i przygotować warsztaty i odczyty.
– Prowadzenie różnych medytacji, wizualizacji i ćwiczeń.
– Połączenie z Wniebowstąpionymi Mistrzami.
– Zrozumienie procesu Wniebowstąpienia oraz w jaki sposób wniebowstąpić w tym życiu
– Chanelling informacji od Wniebowstąpionych Mistrzów
– Komnaty Wniebowstąpienia i Schronienia
– Wyższe energie, Promienie, Energia Mahatma, Srebrny Fioletowy Płomień
– Dźwięk, Intonacja, Kolor
– Duchowe Prawa
Fundacja szanuje i dostrzega potencjał każdego człowieka, dlatego każdy może uczestniczyć w tych warsztatach. Wielu poprzednich uczestników kursu przyszło jako uzdrowiciele albo praktycy alternatywnych systemów uzdrawiania, jednakże nie jest niezbędne posiadanie jakiegokolwiek wykształcenia.
Głównym oczekiwaniem jest pragnienie serca, by rozprzestrzeniać światło Aniołów i Wniebowstąpienia oraz czynienie postępów na swojej własnej ścieżce duchowej.
Oczekiwalibyśmy, by osoby uczestniczące w tym kursie posiadały już pewną wiedzę o Aniołach i Wniebowstąpieniu. By miały także silne pragnienie wzbogacenia swoich kontaktów z Anielskim Królestwem i by niosły to światło na zewnątrz, do świata i dzieliły się nim z innymi poprzez prowadzenie warsztatów, odczyty, indywidualne sesje itp.
Oczekujemy, że jesteś mentalnie i emocjonalnie stabilny i że będziesz odpowiedzialny za swoje własne działania i zachowania w każdej chwili.
Osobiste Korzyści:
– Zapewnia możliwość osobistego rozwoju i zaawansowania na twojej duchowej ścieżce
– Daje ci pewność, byś organizował i prowadził swoje własne warsztaty, odczyty, medytacje i indywidualne sesje
– Dostarcza Ci narzędzi do rozwoju twojego ciała świetlnego, transmutowania energii i wzbogacenia twoich zdolności uzdrowicielskich
– Pokazuje Ci, w jaki sposób efektywnie komunikować się z Wniebowstąpionymi Mistrzami zarówno dla twojej jak i ich korzyści
– Dostarcza zrozumiałych ram do przygotowywania warsztatów i odczytów o Wniebowstąpieniu
– Daje ci ekspercką wiedzę, w jaki sposób prowadzić profesjonalne warsztaty.
Dyplom
Po ukończeniu całości kursu, odbyciu obowiązkowych ćwiczeń i napisaniu eseju na określony temat, studenci otrzymują Certyfikat Fundacji Diany Cooper (Certificate of Diana Cooper Foundation) upoważniający ich do używania tytułu wykwalifikowanego nauczyciela Diana Cooper Foundation. Po zostaniu Członkiem Fundacji Diany Cooper otrzymują oni stałe wsparcie ze strony Fundacji.
O prowadzącej:
Catherine McMahon jest publicznym mówcą przeważnie prowadzącym dyskusje na tematy duchowe. Jej wystąpienia przede wszystkim skoncentrowane są na tym, w jaki sposób pracować z królestwem aniołów, by wzbogacić własne życie.

Catherine jest wykwalifikowanym Mistrzem Nauczycielem w „Diana Cooper Foundation” i dzieli się swoją wiedzą ze studentami na całym świecie. Dla osób zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu nauczyciela działającego w imieniu „Diana Cooper Foundation” Catherine prowadzi kursy o Aniołach i Wniebowstąpionych, Złotej Atlantydzie i Lemuryjskim Uzdrawianiu Kryształami.

Posiada także tytuł Praktyka Anielskiej Terapii („Angel Therapy Practitioner”) uzyskany podczas zaawansowanych warsztatów prowadzonych przez Doreen Virtue.

Catherine mieszka w Irlandii.

Catherine McMahon

Skrót programu zajęć.

Moduł Wniebowstąpienia:
– umożliwia ci pewne prowadzenie medytacji i łączenie się z Wniebowstąpionymi Mistrzami
– rozwija Twoje zrozumienie procesu Wniebowstąpienia i w jaki sposób budować ciało świetlne
– daje ci praktyczne, pełne mocy techniki do przekształcania energii i zwiększenia twoich zdolności uzdrawiania
– buduje twoją pewność jako Nauczyciela Wniebowstąpienia
Podczas modułu wniebowstąpienia omawiane szczegółowo będą:
– dokłądne zrozumienie Wniebowstąpienia
– uwolnienie się od ego
– Wniebowstąpieni Mistrzowie
– Wymiary
– Złoty i Srebrny Fioletowy Płomień
– Energia Mahatma
– Modlitwy Huny
– Duchowe Prawa
– Afirmacje i Dekrety (Nakazy)
– Komnaty Wniebowstąpienia
– Budowanie Ciała Świetlnego
– Dusza i Monada
– Wyższe Czakry
– Siedem Wielkich Promieni, Promienie 8-12, Srebrny Promień, Złoty Promień, Platynowy Promień, Promienie Klejnotów
– Prysznic miłości i światła
– Dźwięk, intonowanie i symbole
– Chanelling Mistrzów.
Podczas modułu nauczycielskiego omawiane szczegółowo będą:

a. Osobisty rozwój i przygotowanie
b. Umiejętności nauczania i uczenia się
– umiejętność prezentacji
– pomoce naukowe
– umiejętność uczenia się
– pamięć
– energia grupy i słuchanie
– zarządzanie nieporządanymi zachowaniami
c. Tworzenie bezpiecznego otoczenia
d. Przygotowywanie medytacji i wizualizacji
e. System 12 czakr
f. Przygotowanie i prowadzenie warsztatów
g. Aktywności i zajęcia podczas warsztatów
h. Standardy i informacje dotyczące „Diana Cooper Foundation”

DCF-logo-rose-gold-background

Termin kursu:
I moduł –  moduł nauczycielski
II moduł –  moduł wniebowstąpienia
III moduł –  moduł wniebowstąpienia
Zapisując się na kurs, decydujecie się Państwo ukończyć wszystkie trzy moduły, które są integralną częścią kursu. Opuszczenie jakiegokolwiek modułu wyklucza możliwość uzyskania Dyplomu uprawniającego do bycia Nauczycielem w „Diana Cooper Foundation”.
Wielkość Grupy
Maksymalnie w kursie może brać udział 13 osób.
Odpłatność:
Koszt każdego modułu to 1590 zł (z VAT).
W tej cenie otrzymujecie Państwo:

– zajęcia prowadzone przez Catherine McMahon
– obecność tłumacza z języka angielskiego na polski
– dwa podręczniki (po ok. 100 stron)
– dyplom w języku angielskim po ukończeniu wszystkich 3 modułów i napisaniu eseju
– prawo prowadzenia warsztatów i kursów jako nauczyciel Fundacji Diany Cooper („Diana Cooper Foundation”)
– stałe wsparcie ze strony „Diana Cooper Foundation”
– napoje w czasie kursu

Zajęcia będą odbywać się w Ośrodku Szkoleniowym przy Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie pod Warszawą, w otoczeniu pięknych drzew.

Płatność przy zapisywaniu się na kurs wynosi 50% ceny pierwszego modułu – gwarantuje ona miejsce na liście uczestników. Lista zostanie zamknięta z chwilą jej zapełnienia, jednak nie później niż …. Zapisy po tym terminie będą niemożliwe.

Płatność za każdy kolejny moduł jest wnoszona najpóźniej na 3 tygodnie przed jego rozpoczęciem.

Zgłoszenia i pytania proszę kierować:

mail: patrycja.lech@pracownia-aniolow.pl

telefon: 501-049-993 (Patrycja Lech)